Got a conversion to do? Building project? Got questions? Need Answers? Offering a product or service? Visit our forum...

My Barn Conversion

Login

canadian pharmacy
About | Shop | Privacy | Forum | Gallery | Contact Us

Man City danh bai Chelsea, giu ngoi dau ngoai hang Anh

Home Forums Site announcements Man City danh bai Chelsea, giu ngoi dau ngoai hang Anh

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  lupacexi 2 months, 1 week ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • October 3, 2017 at 6:24 pm #6257

  lupacexi
  Subscriber

  B?n tin th? thao 247 – Hôm qua trên sân Stamford Bridge ? vòng 7 Ngo?i h?ng Anh Chelsea ?ã ti?p ?ón Man City. ?ây là bài ki?m tra cho c? hai ??i bóng nh?ng c?ng là c? h?i ?? t?o nên cú hích cho cu?c ?ua. Man City ?ang trong chu?i b?n tr?n làm khách và ?ã th?ng hai ??i th? ??u tiên West Ham và CSKA.

  Nhìn t? phía ??i tuy?n Chelsea, ?i?u thú v? lúc này là li?u Mourinho có ti?p t?c tin dùng Torres sau màn trình di?n ?n t??ng tr??c Schalke. Còn quá s?m ?? kh?ng ??nh Torres ?ang tr? l?i nh?ng t?i sao không t?o ?i?u ki?n cho anh ta duy trì phong ??.

  ? tr?n ??u này ti?p Man City, HLV Antonio Conte cho th?y rõ s? th?n tr?ng trong cách b? trí ??i hình xu?t phát và l?i ch?i. Theo ?ó, h?u v? Azpilicueta ???c ??y lên ?á wing-back l?ch ph?i trong s? ?? 3-5-2, thay vì c?u th? Moses. Rõ ràng, v? tr??ng HLV này dành s? tôn tr?ng và ?ánh giá r?t cao giành cho ??i th?

  Tr?n ??u di?n ra sôi n?i ? nh?ng phút ??u tiên. B??c vào cu?c ??i chi?n v?i t? cách là ??i khách, l?i v?a m?t 2 nhân t? quan tr?ng là Mendy và Aguero, không khó hi?u khi Man City b? ?ánh giá th?p h?n Chelsea m?t chút.

  Tuy nhiên, v?i phong cách c?m quân th??ng th?y c?a Pep Guardiola thì Man City là ??i ki?m soát bóng nhi?u h?n dù Chelsea m?i là ??i bóng ch? nhà. Sau ?ó khi b? ??i th? ch?i chèn ép trong g?n n?a hi?p 1. Man City ?ã ch? ??ng l?y l?i th? tr?n c?m bóng t?t h?n trong kho?ng th?i gian sau ?ó. ??i ch? nhà c?ng t? ra r?t ch? ??ng

  Man City ?ã có nh?ng pha ph?n công sau khi b? ??i khách ch?i l?n l??t. Tuy nhiên, ???ng c?ng ngang cu?i cùng c?a Sterling l?i không ???c David Silva hay Gabriel Jesus phía trong t?n d?ng thành công. C? hai ??u b?ng lên quá ch?m và không th? ?ón bóng ?? tung ra pha d?t ?i?m.

  ??i khách c?ng khôn ch?u kém c?nh. Tr?n ??u ?ang di?n ra h?t s?c h?p d?n , David Silva có pha ra chân r?t nhanh trong vùng c?m. Tuy nhiên, cú sút c?a ti?n v? ??i khách l?i ?i quá sát ng??i th? thành Courtois.

  Các thông tin bên l? : https://vi-vn.facebook.com/XembongdaonlinetructiepXemcactranbongdatoihomnay/

  Cu?i hi?p 1 dù ch?a có bàn th?ng nh?ng Chelsea dã ph?i ch?u t?n th?t l?n khi chân sút ch? l?c Morata ph?i r?i sân s?m vì ch?n th??ng. Phút th? 35 sau m?t n? l?c tranh bóng, Alvaro Morata b?t ng? b??c ?i kh?p khi?ng và ra d?u xin thay ng??i. Ti?n ??o ng??i Tây Ban Nha dính ch?n th??ng và không th? ti?p t?c thi ??u.

  Anh r?i sân ?? nh??ng l?i v? trí cho Willian M?t ?i Alvaro Morata thì ? tr?n ??u này c? hai ??i bóng ?ang thi ??u mà thi?u ?i nh?ng trung phong t?t nh?t. Tr??c ?ó Man City ?ã m?t Sergio Aguero vì gãy x??ng s??n sau v? tai n?n g. ao thông ? Amsterdam.

  Các c?u th? ?ang có ít nhi?u s? th?n tr?ng trong cách ch?i, ??c bi?t ch? nhà Chelsea. ?oàn quân c?a HLV Antonio Conte ?ang ?? ??i ph??ng thi ??u n?a sân và c? g?ng tìm ki?m c? h?i ph?n công. Nên ?ã không có nhi?u pha bóng nguy hi?m ???c t?o ra trong hi?p 1

  Tr??c khi hi?p 1 k?t thúc thì phía Man City ?ã có m?t cú ?ánh ??u c?a c?u th? bên phía là r?t uy l?c, tuy nhiên ?ã không ???c chuy?n hóa thành bàn th?ng khi v?n n?m trong t?m c?n phá c?a th? môn Courtois. 45 phút thi ??u ??u tiên k?t thúc v?i t? s? 0 -0.

  Sau gi? ngh? gi?a hi?p m?c dù Chelsea ???c ch?i trên sân nhà nh?ng b? áp ??o b?i l?i ch?i áp sát và tranh c??p bóng tích c?c c?a Man City. Phút th? 52 t??ng ch?ng nh? có penalty cho Man City khi Jesus ngã trong vùng c?m Chelsea sau pha va ch?m v?i Christensen nh?ng tr?ng tài Atkinson xua tay báo hi?u không có l?i c?a h?u v? ??i ch? nhà.

  De Bruyne ?ã giúp Man xanh d?n tr??c 1-0.

  Sau nh?ng pha bóng b? b? l? su?t t? ??u tr?n ??u thì phút th? 67 Man City c?ng ?ã có bàn th?ng m? t? s?. T? m?t pha ph?i h?p nhanh v?i Jesus r?i Ti?n v? ng??i B? phá l??i th? môn ??ng h??ng Thibaut Courtois b?ng cú ?á chéo góc quy?t ?oán d?t ?i?m m?nh m? b?ng chân trái t? ngoài vòng 16m50.

  ?ây c?ng là k?t qu? chung cu?c c?a tr?n ??u. Chi?n th?ng sít sao c?a Man City ? tr?n c?u ?inh cho th?y h? không ch? bi?t giành nh?ng k?t qu? 5-0 hay 6-0 mà s?n sàng ch?i toan tính, ?i?u hi?m th?y ? Pep Guardiola trong mùa tr??c.

  Trong khi ?ó Chelsea b? ??i bóng hàng xóm Tottenham chi?m v? trí th? ba và t?t xu?ng th? t?, v?i sáu ?i?m kém h?n Man City. Man City tr? l?i ??nh Ngo?i h?ng Anh v?i chi?n th?ng ?n t??ng ?? kh?ng ??nh v? th? trong cu?c ?ua. ??i bóng c?a Pep Guardiola có 19 ?i?m nh? Man Utd nh?ng h?n hi?u s? bàn th?ng (20 v?i 19).

  B?n tin th? thao c?a chúng tôi ??n ?ây là k?t thúc. M?i quý v? c?p nh?t thông tin các tr?n ??u m?i nh?t t?i : Nh?n ??nh bóng ?á ngày mai

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.